Szczegóły wyników

RIiD.271.5.2023

"Dostawa, instalacja i wdrożenie infrastruktury technicznej - Węzeł centralny"

Gmina Gnojnik

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.BES pdf 262,6 2023.03.13 22

Pobierz wszystkie dokumenty