Szczegóły wyników

ZP/52/2022

"Zakup i dostawa wraz z uruchomieniem: pulsoksymetrów (3 sztuki), pompy strzykawkowej (1 szt.); oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w ramach Projektu pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3", planowanego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie "

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety doc 62,7 2022.11.21 16

Pobierz wszystkie dokumenty