Szczegóły wyników

ZP/21/2022

"Zakup, dostawa, uruchomienie lub uruchomienie i montaż sprzętu medycznego wraz ze szkoleniem personelu dla potrzeb Oddziałów Szpitala w ramach 20 grup asortymentowych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zał. nr 1 do SWZ."

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety doc 32,0 2022.10.07 48

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu zadań doc 23,5 2022.10.07 54

Pobierz wszystkie dokumenty