Szczegóły wyników

ZP/6/2022

"Dostawa płynów infuzyjnych oraz preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego. "

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety doc 36,1 2022.07.01 6

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu grupy 11, 16, 18, 31, 46 doc 20,9 2022.05.26 22

Pobierz wszystkie dokumenty