Szczegóły wyników

NA/O/4/2021

"Wykonanie monolitycznej płyty żelbetowej o wymiarach 9,6 m x 9,6 m oraz rozbiórka płyty wraz utylizacją materiału porozbiórkowego."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 19,4 2021.02.03 47

Pobierz wszystkie dokumenty