Szczegóły wyników

CRZP/201/2020/AZP

"Dostawa i wdrożenie sytemu informatycznego do zarządzania pracą laboratorium"

Uniwersytet Morski w Gdyni

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 310,1 2021.02.12 14

Pobierz wszystkie dokumenty