Szczegóły wyników

ZP/5201/D/20

"Dostawa systemu do suszenia i frakcjonowania fluidalnego - urządzenie do suszenia napełniaczy, tworzyw i klasyfikacji proszków dla Centrum Zaawansowanych Technologii UAM"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania pdf 677,8 2020.12.29 14

Pobierz wszystkie dokumenty