Szczegóły wyników

24/24PN/2020

"Przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznych wyrobów medycznych II dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu, nr sprawy: 24/ 24PN / 2020"

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o wyborze oferty Najkorzystniejszej. pdf 1114,0 2020.09.08 13

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu zadań doc 56,5 2020.09.08 9

Pobierz wszystkie dokumenty