Szczegóły wyników

ZP/2139/D/20

"dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek UAM - przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części: część 1: dostawa sprzętu komputerowego dla Zakładu Morfologii Zwierząt Wydziału Biologii UAM w Poznaniu część 2: dostawa sprzętu komputerowego dla Zakładu Botaniki Systematycznej i Środowiskowej Wydziału Biologii UAM w Poznaniu, część 3: dostawa sprzętu komputerowego dla Centrum Marketingu Redakcja Życie Uniwersyteckie część 4: dostawa sprzętu komputerowego dla Pracowni Biologii Operacyjnej Wydziału Biologii UAM w Poznaniu "

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej pdf 1351,1 2020.09.15 9

Pobierz wszystkie dokumenty