Szczegóły wyników

72/2020

"Usługi przeglądów i napraw sprzętu i aparatury medycznej"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
5401-Powiadomienie o unieważnieniu zadań doc 20,7 2020.07.31 16

Pobierz wszystkie dokumenty