Szczegóły wyników

KA-2/054/2020

"OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE Świadczenie usług w zakresie stałej obsługi prawnej w sprawach związanych z zakresem działań jednostek Politechniki Krakowskiej: pionów rektora, prorektorów, kanclerza oraz wydziałów PK z godnie z wewnętrznymi aktami normatywnymi określającymi zakresy działań jednostek. Z wyłączeniem usług prawnych w zakresie wskazanym w art. 4 ust. 3 lit. ea."

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu na usługi społeczne KA_2_054_2020 pdf 187,1 2020.06.26 19

Pobierz wszystkie dokumenty