Szczegóły wyników

67/2020

"Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku urologicznego na okres 12 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe -1 doc 18,6 2020.06.16 20

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu zadań doc 17,4 2020.06.15 19

Pobierz wszystkie dokumenty