Szczegóły wyników

KC-zp.272-196/20

"Dostawa wielofunkcyjnej zamiatraki chodnikowej wraz z osprzętem do zamiatania, myjką cisnieniową, ręcznym wężem ssawnym oraz modułem do posypywania solą i piaskiem dla Miasteczka Studenckiego AGH"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 270,4 2020.06.25 14

Pobierz wszystkie dokumenty