Szczegóły wyników

CSKDZMIZP-2375/11/05/01/2020

"Przedłużenie gwarancji producenta oraz subskrypcji dla posiadanych urządzeń i licencji Fortinet zakup i dostawa systemu do ewidencji aparatury medycznej"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

Wyniki

Pobierz wszystkie dokumenty