Szczegóły wyników

KC-zp.272-99/20

"badania nowych przewodów napowietrznego systemu elektroenergetycznego w warunkach kontrolowanej eksploatacji - KC-zp.272-99/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 268,1 2020.05.20 14

Pobierz wszystkie dokumenty