Szczegóły wyników

CSKDzMIZP-2375/26/02/01/2020

"zakup i sukcesywna dostawa pierścieni do anuloplastyki zastawek, kaniul wieńcowych, elektrod nasierdziowych, ssawek , zestawów do zatężania zakup i sukcesywna dostawa zastawek aortalnych wszczepionych drogą przezskórna z systemami do wprowadzania oraz dzierżawą "

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety html 62,5 2020.03.26 5

Pobierz wszystkie dokumenty