Szczegóły wyników

KC-zp.272-842/19

"Dostawa i montaż mebli oraz drobnego wyposażenia w pomieszczeniu nr 118 dla potrzeb Szkoły Doktorskiej w budynku A-3 AGH w Krakowie - KC-zp.272-842/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 842 pdf 68,3 2020.01.07 17

Pobierz wszystkie dokumenty