Szczegóły wyników

128/2019

"Dostawy radiofarmaceutyków i zestawów do sporządzania radiofarmaceutyków "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety doc 36,9 2020.01.08 54

Pobierz wszystkie dokumenty