Szczegóły wyników

ZP-271-74/19

"Dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego do Zakładu Patomorfologii Nowotworów"

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1,3,4 i unieważnieniu części 2 pdf 471,1 2019.11.25 42

Pobierz wszystkie dokumenty