Szczegóły wyników

ZP.261.18.2019

"Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych, zbieranych selektywnie i niebezpiecznych oraz odbioru, transportu i unieszkodliwienie odpadów medycznych "

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 33,5 2019.09.06 56

Pobierz wszystkie dokumenty