Szczegóły wyników

KC-zp.272-478/19

"Dostawa goniometru - zestawu aparaturowego dla WIMiC"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 268,8 2019.08.19 32

Pobierz wszystkie dokumenty