Szczegóły wyników

KC-zp.272-482/19

"Wykonanie wentylacji wraz z remontem laboratorium biomateriałów nr 015 i laboratorium obróbki cieplnej nr 016 dla potrzeb Katedry Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków w pawilonie A-2 AGH w Krakowie. Część I: Wykonanie wentylacji dla potrzeb laboratorium biomateriałów i laboratorium obróbki cieplnej w paw. A-2; Częśc II: Remont laboratorium biomateriałów nr 015 i laboratorium obróbki cieplnej nr 016 - KC-zp.272-482/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania doc 216,1 2019.08.02 34

Pobierz wszystkie dokumenty