Szczegóły wyników

KA-2/058/2019

"Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne: Świadczenie usług cateringowych dla uczestników warsztatów organizowanych w ramach projektu Politechniki Krakowskiej pn. „Jestem ZA wiedzą” POWR.03.01.00-00-T117/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III, Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym."

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o udzieleniu zamówienia doc 99,5 2019.05.08 44

Pobierz wszystkie dokumenty