Szczegóły wyników

ZOZ.DZP.271.5.II.2019

"Dostawa monitorów kardiologicznych 15 szt oraz stacji centralnego monitorowania 3 szt w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo- Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020 w zakresie zadania: Wyposażenie/doposażenie w centrale monitorujące i monitory kardiologiczne oddziałów chorób wewnętrznych w roku 2018"

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 32,5 2019.03.13 13

Pobierz wszystkie dokumenty