Szczegóły ogłoszenia

WI.2712.11.2024

""Modernizacja dróg w miejscowości Broszkowice w gminie Oświęcim" zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych"

Wójt Gminy Oświęcim

                     

Brak dokumentów do pobrania