Szczegóły ogłoszenia

FER.271.11.2024

"Budowa drogi gminnej klasy D w km od 0+000 do 0+481,42 wraz z budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1387K w km 8+233 oraz budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1384K w km 15+106 w miejscowości Szerzyny w gminie Szerzyny (dokończenie 4)"

Gmina Szerzyny

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 65,2 2024.04.24 39

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - droga kl. D (dokończenie 4) doc 58,6 2024.04.24 19

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
załącznik nr 1 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 27,0 2024.04.24 39
załącznik nr 2 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 28,7 2024.04.24 38
załącznik nr 3 formularz ofertowy doc 53,0 2024.04.24 38
załącznik nr 4 projekt umowy docx 38,1 2024.04.24 38
załącznik nr 5 projekt specyfikacja przedmiar zip 50467,7 2024.04.24 39
załącznik nr 6 protokół z wizji odt 14,8 2024.04.24 38

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 17,9 2024.05.10 24
Informacja z otwarcia ofert doc 20,3 2024.05.10 25

Pobierz wszystkie dokumenty