Szczegóły ogłoszenia

AZP/06/P/2024

"Utworzenie Europejskiego Centrum Okulistyki w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach - etap I i etap II"

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 23.04.2024r. pdf 189,5 2024.04.23 48

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ pdf 1156,3 2024.04.23 54

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowo-cenowy docx 347,8 2024.04.23 54
Załącznik nr 10 do SWZ - Wykaz osób docx 336,6 2024.04.23 51
Załącznik nr 11 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby docx 139,5 2024.04.23 42
Załącznik nr 12 do SWZ - Oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa docx 122,9 2024.04.23 40
Załącznik nr 13 do SWZ - Wzór dokumentu gwarancyjnego docx 124,1 2024.04.23 41
Załącznik nr 14 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy ws. kalkulacji ceny oferty docx 116,8 2024.04.23 45
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenia Wykonawcy składane z art. 125 ust. 1.docx docx 130,9 2024.04.23 48
Załącznik nr 2 do Umowy xlsx 13,9 2024.04.23 41
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji docx 127,0 2024.04.23 40
Załącznik nr 3 do Umowy docx 28,6 2024.04.23 42
Załącznik nr 4 do SWZ - Projekt umowy pdf 1985,4 2024.04.23 43
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.doc docx 124,4 2024.04.23 43
Załącznik nr 6 - Rysunek 01 - Inwentaryzacja Budynku OSK w Katowicach parter.pdf pdf 72,5 2024.04.23 45
Załącznik nr 6 - Rysunek 03 - Inwentaryzacja Budynku OSK w Katowicach piętro II.pdf pdf 187,6 2024.04.23 46
Załącznik nr 6 - Rysunek 04 - Inwentaryzacja Budynku OSK w Katowicach piętro III.pdf pdf 105,1 2024.04.23 45
Załącznik nr 6 - Rysunek 05 - Inwentaryzacja Budynku OSK w Katowicach piętro IV.pdf pdf 103,0 2024.04.23 65
Załącznik nr 6 - Rysunek nr 01 - Koncepcja rozmieszczenia pomieszczeń dla budynku OSK w Katowicach parter.pdf pdf 74,1 2024.04.23 50
Załącznik nr 6 - Rysunek nr 03 - Koncepcja rozmieszczenia pomieszczeń dla budynku OSK w Katowicach piętro II.pdf pdf 189,6 2024.04.23 52
Załącznik nr 6 - Rysunek nr 04 - Koncepcja rozmieszczenia pomieszczeń dla budynku OSK w Katowicach piętro III.pdf pdf 107,2 2024.04.23 45
Załącznik nr 6 - Rysunek nr 05 - Koncepcja rozmieszczenia pomieszczeń dla budynku OSK w Katowicach piętro IV.pdf pdf 107,0 2024.04.23 47
Załącznik nr 6 do SWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) pdf 3991,3 2024.04.23 57
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. wizji lokalnej docx 123,4 2024.04.23 42
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. grupy kapitałowej docx 124,4 2024.04.23 42
Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz robót docx 335,0 2024.04.23 54

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ - 1 pdf 626,4 2024.05.07 44
Wyjaśnienie treści SWZ - 2 pdf 535,8 2024.05.07 41
Wyjaśnienie treści SWZ - 3 pdf 600,6 2024.05.07 43

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia docx 275,9 2024.05.10 36
Informacja z otwarcia ofert pdf 464,4 2024.05.10 62

Pobierz wszystkie dokumenty