Szczegóły ogłoszenia

KA-2/029/2024

"Remont w budynku domu studenckiego DS-B1"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 131,3 2024.04.16 120

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP z możliwością negocjacji) - pakiety doc 69,1 2024.04.16 110

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja zip 15050,8 2024.04.16 194
Formularz oferty docx 28,9 2024.04.16 86
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 16,4 2024.04.16 72
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby doc 46,5 2024.04.16 71
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia docx 17,8 2024.04.16 64
Projekt umowy docx 116,2 2024.04.16 80
Wykaz osób doc 36,5 2024.04.16 79
Wykaz robót budowlanych doc 39,5 2024.04.16 83
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 26,2 2024.04.16 67

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ 07.05.2024. doc 22,4 2024.05.07 57
Wyjaśnienie treści SWZ 17.04.2024. doc 23,1 2024.04.17 101
Wyjaśnienie treści SWZ 30.04.2024. doc 23,0 2024.04.30 74

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,4 2024.05.10 57
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 24,4 2024.05.10 78

Pobierz wszystkie dokumenty