Szczegóły ogłoszenia

RIiD.271.9.2023

"Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę/ zgłoszenia budowy na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze Gminy Gnojnik"

Gmina Gnojnik

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 75,3 2023.03.21 69

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety pdf 560,1 2023.03.21 43

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1 Formularz_oferty doc 95,0 2023.03.21 47
10 Załącznik graficzny zip 1018,9 2023.03.21 69
2 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 26,7 2023.03.21 50
3 Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia docx 23,6 2023.03.21 49
4 Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby docx 30,8 2023.03.21 45
5 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 32,3 2023.03.21 47
6 Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej docx 32,1 2023.03.21 45
7 Wykaz osób docx 20,7 2023.03.21 48
8 Projekt umowy pdf 1227,5 2023.03.21 53
9 Założenia projektowe pdf 498,0 2023.03.21 62

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pdf 201,8 2023.03.29 53
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) pdf 218,8 2023.03.29 54

Pobierz wszystkie dokumenty