Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-177/23

"Malowanie dachów na domkach typu Brda w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym AGH w Łukęcinie, ul. Leśna 3, (woj. zachodniopomorskie) - KC-zp.272-177/23."

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 117,8 2023.03.20 72

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 238,5 2023.03.20 112

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 47,0 2023.03.20 47
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 35,5 2023.03.20 46
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 46,5 2023.03.20 48
Wzór formularza oferty doc 52,0 2023.03.20 55
Wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 45,5 2023.03.20 46
Wzór umowy doc 262,5 2023.03.20 52
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 40,5 2023.03.20 46

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (2) doc 22,2 2023.03.29 65
Wyjaśnienie treści SWZ (3) doc 22,6 2023.03.29 66
Wyjaśnienie treści SWZ (4) doc 23,2 2023.03.29 40
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 22,5 2023.03.23 81

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,8 2023.04.04 64
Informacja z otwarcia ofert doc 20,6 2023.04.04 70

Pobierz wszystkie dokumenty