Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-177/23

"Malowanie dachów na domkach typu Brda w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym AGH w Łukęcinie, ul. Leśna 3, (woj. zachodniopomorskie) - KC-zp.272-177/23."

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 117,8 2023.03.20 193

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 238,5 2023.03.20 182

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 47,0 2023.03.20 162
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 35,5 2023.03.20 161
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 46,5 2023.03.20 167
Wzór formularza oferty doc 52,0 2023.03.20 169
Wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 45,5 2023.03.20 158
Wzór umowy doc 262,5 2023.03.20 167
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 40,5 2023.03.20 178

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (2) doc 22,2 2023.03.29 187
Wyjaśnienie treści SWZ (3) doc 22,6 2023.03.29 183
Wyjaśnienie treści SWZ (4) doc 23,2 2023.03.29 155
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 22,5 2023.03.23 188

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,8 2023.04.04 183
Informacja z otwarcia ofert doc 20,6 2023.04.04 192

Pobierz wszystkie dokumenty