Szczegóły ogłoszenia

KA-2/019/2023

"Prace ogrodnicze oraz utrzymanie w czystości terenu Osiedla Studenckiego Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego, kompleksowe nasadzenie drzew oraz założenie trawników."

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 123,9 2023.03.17 44

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 60,2 2023.03.17 37

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty doc 78,5 2023.03.17 39
Oświadczenie - podmiot trzeci docx 26,9 2023.03.17 31
Oświadczenie - Wykonawca docx 26,5 2023.03.17 34
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 25,3 2023.03.17 34
Projekt umowy docx 73,9 2023.03.17 36
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 876,5 2023.03.17 38
Wykaz usług doc 38,0 2023.03.17 33
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 25,5 2023.03.17 36

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,0 2023.03.30 47
Informacja z otwarcia ofert doc 20,7 2023.03.30 29

Pobierz wszystkie dokumenty