Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.6.2023

"Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Dziewin, Mikluszowice, Gawłówek na terenie Gminy Drwinia"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 165,9 2023.03.16 133

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) - pakiety doc 90,0 2023.03.16 79

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa- Zadanie nr 1 zip 27704,8 2023.03.16 127
Dokumentacja projektowa- Zadanie nr 2 zip 41316,1 2023.03.16 127
Dokumentacja projektowa- Zadanie nr 2 cz. 3 zip 226273,5 2023.03.16 120
Dokumentacja projektowa- Zadanie nr 2 cz. 4 zip 273319,6 2023.03.16 120
Dokumentacja projektowa- Zadanie nr 2 cz. 5 zip 140156,5 2023.03.16 122
Dokumentacja projektowa- Zadanie nr 2 cz.2 zip 89107,3 2023.03.16 122
Dokumentacja projektowa- Zadanie nr 3 zip 56460,3 2023.03.16 124
Formularz oferty doc 129,5 2023.03.16 121
Opis Przedmiotu Zamówienia docx 31,1 2023.03.16 135
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 30,9 2023.03.16 127
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby doc 28,9 2023.03.16 120
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 21,8 2023.03.16 119
Projekt umowy zadanie czesciowe nr 2 i 3 doc 343,5 2023.03.16 122
Projekt umowy zadanie częściowe nr 1 doc 361,0 2023.03.16 117
Wykaz robót budowlanych doc 50,5 2023.03.16 128
Wykaz osób doc 65,5 2023.03.16 115
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 21,6 2023.03.16 119

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 18,5 2023.04.04 133
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 18,9 2023.04.04 148
Ogłoszenie o wyniku postępowania pdf 99,1 2023.04.24 115

Pobierz wszystkie dokumenty