Szczegóły ogłoszenia

CRZP/32/2023/AZP

"Wykonanie robót budowlanych oddymianie budynku - ETAP II w budynku laboratoryjno-biurowo-warsztatowo-magazynowego przy ul. Roberta de Plelo w Gdańsku - powtórne "

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 138,3 2023.03.16 129

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 37,1 2023.03.29 107

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 343,9 2023.03.16 77

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 268,6 2023.03.16 120
2_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,9 2023.03.16 113
3_Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedu doc 33,1 2023.03.16 120
4_Wykaz osób doc 20,8 2023.03.16 116
5_Wykaz robót budowlanych doc 22,6 2023.03.16 122
6_Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień doc 264,7 2023.03.16 116
7_Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 23,5 2023.03.16 126
8_Dokumentacja techniczna - link doc 23,0 2023.03.16 132
9_Wzór umowy docx 88,9 2023.03.16 122

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ 1 pdf 317,5 2023.03.29 111

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ 1 pdf 1772,8 2023.03.29 117

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 570,5 2023.04.03 133

Pobierz wszystkie dokumenty