Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-128/23

"usługa przygotowania i organizacji udziału sekcji AZS AGH w rozgrywkach akademickich w sezonie 2022/2023 - Kc-zp.272-128/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 126,1 2023.03.10 128

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 63,9 2023.03.15 116

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 237,0 2023.03.10 82

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 40,5 2023.03.10 129
informacja o zmianie ogłoszenia doc 223,5 2023.03.10 115
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 235,0 2023.03.10 126
Oświadczenia sankcyjne doc 50,5 2023.03.10 124
Oświadczenia sankcyjne podmiotu udostępniającego zasoby doc 44,5 2023.03.10 156
Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia doc 41,5 2023.03.10 118
Wzór formularza oferty doc 56,0 2023.03.10 123
Wzór umowy - usługi doc 128,5 2023.03.10 131
Wzór zobowiązania udostępniającego zasoby doc 38,0 2023.03.10 128

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (9) xml 135,9 2023.03.10 124
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,4 2023.04.11 101
Informacja z otwarcia ofert doc 21,0 2023.04.11 100

Pobierz wszystkie dokumenty