Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-128/23

"usługa przygotowania i organizacji udziału sekcji AZS AGH w rozgrywkach akademickich w sezonie 2022/2023 - Kc-zp.272-128/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 126,1 2023.03.10 54

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 63,9 2023.03.15 42

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 237,0 2023.03.10 38

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 40,5 2023.03.10 51
informacja o zmianie ogłoszenia doc 223,5 2023.03.10 44
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 235,0 2023.03.10 48
Oświadczenia sankcyjne doc 50,5 2023.03.10 50
Oświadczenia sankcyjne podmiotu udostępniającego zasoby doc 44,5 2023.03.10 56
Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia doc 41,5 2023.03.10 48
Wzór formularza oferty doc 56,0 2023.03.10 48
Wzór umowy - usługi doc 128,5 2023.03.10 54
Wzór zobowiązania udostępniającego zasoby doc 38,0 2023.03.10 49

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (9) xml 135,9 2023.03.10 49
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,4 2023.04.11 27
Informacja z otwarcia ofert doc 21,0 2023.04.11 22

Pobierz wszystkie dokumenty