Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-157/23

"remont konserwatorski bramy św. Floriana w Zespole Pałacowo-Parkowym w Młoszowej - KC-zp.272-157/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 121,0 2023.03.10 70

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 262,0 2023.03.10 65

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu doc 43,0 2023.03.10 48
Oświadczenie_o_spełnianiu_warunków_udziału doc 36,0 2023.03.10 49
Oświadczenie_podmiotu_trzeciego doc 42,0 2023.03.10 50
Wzor_umowy_Młoszowa_remont bramy docx 88,3 2023.03.10 58
Wzór formularza oferty doc 29,6 2023.03.10 54
Wzór_oświadczenia_Podwykonawcy doc 45,5 2023.03.10 53
Zobowiązanie_podmiotu_udostępniającego_zasoby doc 41,0 2023.03.10 50

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 23,5 2023.03.22 46

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,4 2023.03.27 59
Informacja z otwarcia ofert doc 23,0 2023.03.27 74

Pobierz wszystkie dokumenty