Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-23/23

"Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego do Aparatów STORZ"

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 97,2 2023.03.09 24

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja z otwarcia ofert pdf 187,3 2023.03.17 18
SWZ pdf 468,4 2023.03.09 21
Wyjaśnienie treści SWZ pdf 182,3 2023.03.14 19
Załącznik nr 1 do SWZ-formularz oferty doc 181,0 2023.03.09 21
Załącznik nr 2 do SWZ-formularz cenowy xlsx 11,6 2023.03.09 24
Załącznik nr 3a do SWZ-oświadczenie Wykonawcy doc 128,0 2023.03.09 22
Załącznik nr 3b do SWZ-oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby doc 128,5 2023.03.09 21
Załącznik nr 4 do SWZ-oświadczenie dla wykonawców wspólnie ubiegających doc 133,0 2023.03.09 20
Załącznik nr 5 do SWZ - PPU pdf 236,8 2023.03.09 23

Pobierz wszystkie dokumenty