Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-118/23

"dostawa wraz z montażem i podłączeniem dygestorium i mebli dla Laboratorium Sorbentów Mineralnych i Organicznych w ramach umowy RPMP.01.01.00-12-0140/18 - 00XVII/39/FE/19 - KC-zp.272-118/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 114,6 2023.03.08 35

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) docx 132,7 2023.03.08 32

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 58,7 2023.03.08 30
Wzór formularza oferty doc 63,8 2023.03.08 29
Wzór umowy - dostawy docx 73,0 2023.03.08 32

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 53,9 2023.03.20 27
Informacja z otwarcia ofert doc 54,4 2023.03.20 27
Schematyczne rysunki ustawienia i wyposażenia laboratorium (w poszczególnych docx 9351,1 2023.03.08 34

Pobierz wszystkie dokumenty