Szczegóły ogłoszenia

RIiD.271.6.2023

"Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gosprzydowa -Rotowskie"

Gmina Gnojnik

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówienu pdf 52,9 2023.03.08 52

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) pdf 364,7 2023.03.08 47

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1 Formularz oferty docx 199,3 2023.03.08 40
10 Dokumentacja techniczna zip 7487,0 2023.03.08 47
2 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 191,5 2023.03.08 37
3 Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia docx 190,2 2023.03.08 37
4 Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby docx 196,0 2023.03.08 36
5 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 195,2 2023.03.08 37
6 Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej docx 192,5 2023.03.08 33
7 Wykaz osób docx 189,4 2023.03.08 34
8 Wykaz robót budowlanych docx 188,0 2023.03.08 40
9 Projekt umowy pdf 441,9 2023.03.08 38

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pdf 205,8 2023.03.24 42
Informacja z otwarcia ofert pdf 272,8 2023.03.24 46

Pobierz wszystkie dokumenty