Szczegóły ogłoszenia

RIiD.271.6.2023

"Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gosprzydowa -Rotowskie"

Gmina Gnojnik

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówienu pdf 52,9 2023.03.08 119

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) pdf 364,7 2023.03.08 80

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1 Formularz oferty docx 199,3 2023.03.08 96
10 Dokumentacja techniczna zip 7487,0 2023.03.08 108
2 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 191,5 2023.03.08 93
3 Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia docx 190,2 2023.03.08 93
4 Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby docx 196,0 2023.03.08 95
5 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 195,2 2023.03.08 92
6 Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej docx 192,5 2023.03.08 88
7 Wykaz osób docx 189,4 2023.03.08 90
8 Wykaz robót budowlanych docx 188,0 2023.03.08 110
9 Projekt umowy pdf 441,9 2023.03.08 93

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pdf 205,8 2023.03.24 99
Informacja z otwarcia ofert pdf 272,8 2023.03.24 104

Pobierz wszystkie dokumenty