Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-137/23

"Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 101,3 2023.03.07 28

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 56,4 2023.03.07 19

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia (2) doc 29,0 2023.03.15 21
Opis zamówienia - częsci komputerowe doc 180,5 2023.03.07 35
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,4 2023.03.07 25
Szczegółowa specyfikacja techniczno - cenowa doc 31,1 2023.03.07 32
Wzór formularza oferty doc 27,9 2023.03.07 24
Wzór umowy - dostawy doc 37,4 2023.03.07 25

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,2 2023.03.15 27

Pobierz wszystkie dokumenty