Szczegóły ogłoszenia

ZP-271-13/23

"Świadczenie usług hotelarskich dla pacjentów poddawanych radioterapii, protonoterapii i chemioterapii oraz dla wyznaczonych pracowników NIO-PIB Oddziału w Krakowie"

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie

                     

Brak dokumentów do pobrania