Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.5.2023

"Poprawa infrastruktury publicznej i przestrzennej służącej zaspokajaniu potrzeb kulturowych i społecznych w miejscowości Bieńkowice"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 131,8 2023.03.03 123

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie pdf 41,3 2023.03.20 104

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 209,0 2023.03.03 69

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa zip 11332,0 2023.03.03 117
Formularz oferty doc 212,5 2023.03.03 117
Opis Przedmiotu Zamówienia docx 168,6 2023.03.03 119
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 179,4 2023.03.03 113
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby doc 177,8 2023.03.03 110
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 171,0 2023.03.03 109
Projekt umowy doc 346,5 2023.03.03 105
STWIOR pdf 874,6 2023.03.03 123
Wykaz robót budowlanych doc 185,0 2023.03.03 108
Wykaz osób doc 188,0 2023.03.03 112
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 170,7 2023.03.03 104

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 22,6 2023.03.20 109

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 20,9 2023.03.21 103

Inne dokumenty

Pobierz wszystkie dokumenty