Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.5.2023

"Poprawa infrastruktury publicznej i przestrzennej służącej zaspokajaniu potrzeb kulturowych i społecznych w miejscowości Bieńkowice"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 131,8 2023.03.03 55

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie pdf 41,3 2023.03.20 32

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 209,0 2023.03.03 30

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa zip 11332,0 2023.03.03 51
Formularz oferty doc 212,5 2023.03.03 46
Opis Przedmiotu Zamówienia docx 168,6 2023.03.03 51
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 179,4 2023.03.03 43
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby doc 177,8 2023.03.03 43
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 171,0 2023.03.03 44
Projekt umowy doc 346,5 2023.03.03 40
STWIOR pdf 874,6 2023.03.03 48
Wykaz robót budowlanych doc 185,0 2023.03.03 44
Wykaz osób doc 188,0 2023.03.03 43
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 170,7 2023.03.03 41

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 22,6 2023.03.20 33

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 20,9 2023.03.21 33

Inne dokumenty

Pobierz wszystkie dokumenty