Szczegóły ogłoszenia

RK-NZ.261.10.2023.MT

"Dostawa artykułów reklamowych z logo Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 98,2 2023.03.02 78

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 38,4 2023.03.13 53

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 70,1 2023.03.02 40

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Opis przedmiotu zamówienia docx 4926,8 2023.03.02 74
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 27,3 2023.03.02 52
Projekt umowy doc 98,0 2023.03.02 56
Wzór protokołu odbioru doc 41,0 2023.03.02 51
zmieniony Wzór formularza oferty 13.03.2023r. doc 55,5 2023.03.13 59

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ, zmiana SWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert doc 40,4 2023.03.13 57

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 36,0 2023.03.17 53
Informacja z otwarcia ofert doc 37,2 2023.03.17 52

Pobierz wszystkie dokumenty