Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-21/23

" "Świadczenie usług w zakresie prania bielizny szpitalnej""

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamóweniu pdf 1868,3 2023.03.02 30

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - internet pdf 183,2 2023.03.21 24
Informacja z otwarcia pdf 224,1 2023.03.10 29
Odpowiedzi na zadane pytania pdf 182,9 2023.03.08 31
SWZ pdf 479,6 2023.03.02 28
Zał. 1_formularz oferty doc 175,0 2023.03.02 32
Zał. 2_Opis Przedmiotu Zamówienia docx 25,5 2023.03.02 29
Zał. 3_wykaz usług wykonanych doc 46,5 2023.03.02 29
Zał. 4_spis bielizny WYDANEJ Z PRALNI ods 6,3 2023.03.02 29
Zał. 4_wykaz narzędzi doc 45,5 2023.03.02 28
Zał. 5a_oświadczenie Wykonawcy doc 129,5 2023.03.02 28
Zał. 5b_oświadczenie Wykonawcy doc 128,5 2023.03.02 29
Zał. 6_oświadczenie dla wykonawców wspólnie ubiegających doc 131,5 2023.03.02 29
Zał. 7_wzór Umowy pdf 414,2 2023.03.02 29
Zał. nr 3 do Umowy - technologia doc 44,5 2023.03.02 28

Pobierz wszystkie dokumenty