Szczegóły ogłoszenia

DZP-271-11-2023

"Świadczenie usług ekspozycji i druku na nośnikach outdoorowych na potrzeby promocji festiwali FMF i Misteria Paschalia"

Krakowskie Biuro Festiwalowe

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
DZP-271-11-2023 - ogloszenie o zamowieniu pdf 126,5 2023.03.01 82

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
DZP-271-11-2023 - SWZ pdf 293,9 2023.03.01 50

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał. 1 do SWZ 11-2023- OPZ docx 40,1 2023.03.01 95
zał. 2 do SWZ 11-2023- Formularz Ofertowy doc 125,5 2023.03.01 83
zał. 3 do SWZ 11-2023- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia docx 26,3 2023.03.01 79
zał. 4 do SWZ 11-2023- Pełnomocnictwo wzór docx 20,1 2023.03.01 81
zał. 5 do SWZ 11-2023- Projektowane postanowienia umowy docx 52,1 2023.03.01 80

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pdf 200,7 2023.03.09 76
Informacja z otwarcia ofert pdf 175,5 2023.03.09 76

Pobierz wszystkie dokumenty