Szczegóły ogłoszenia

PIMMSWIA-2375/27/01/01/2023

"Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy nowego budynku szpitalnego oraz Master Planu w zakresie planowanych nowych inwestycji i modernizacji istniejących obiektów w perspektywie czasowej do roku 2033 na terenie PIM MSWiA przy ul. Wołoskiej 137 w Warszawie"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

                     

Brak dokumentów do pobrania