Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.6.2023

"Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych na terenie Gminy Niepołomice oraz wykonanie poboczy przy asfaltowych drogach gminnych"

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 170,1 2023.02.24 63

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) - pakiety doc 210,0 2023.02.24 41

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty doc 98,0 2023.02.24 56
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 29,9 2023.02.24 51
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby doc 27,9 2023.02.24 48
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 20,2 2023.02.24 47
Projket umowy doc 185,5 2023.02.24 55
PRZEDMIAR ROBÓT doc 40,5 2023.02.24 71
STWIORB zadanie 1 i 2 pdf 385,0 2023.02.24 59
STWIORB zadanie 3 pdf 290,6 2023.02.24 52
Wykaz robót budowlanych doc 45,0 2023.02.24 54
Wykaz urządzeń doc 40,0 2023.02.24 52
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 19,8 2023.02.24 53

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 17,2 2023.03.13 55
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 38,0 2023.03.13 59
Ogłoszenie o wyniku postępowania pdf 128,7 2023.03.30 32

Pobierz wszystkie dokumenty