Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.4.2023

"Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Dziewin, Mikluszowice, Gawłówek na terenie Gminy Drwinia"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 137,0 2023.02.22 63

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 96,2 2023.02.22 44

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa- Zadanie nr 1 zip 27704,8 2023.02.22 80
Dokumentacja projektowa- Zadanie nr 2 zip 41316,1 2023.02.22 52
Dokumentacja projektowa- Zadanie nr 2 cz. 3 zip 226273,5 2023.02.22 49
Dokumentacja projektowa- Zadanie nr 2 cz. 4 zip 273319,6 2023.02.22 58
Dokumentacja projektowa- Zadanie nr 2 cz. 5 zip 140156,5 2023.02.22 57
Dokumentacja projektowa- Zadanie nr 2 cz.2 zip 89107,3 2023.02.22 51
Dokumentacja projektowa- Zadanie nr 3 zip 56460,3 2023.02.22 74
Formularz oferty doc 95,0 2023.02.22 53
Opis Przedmiotu Zamówienia docx 24,2 2023.02.22 55
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 60,7 2023.02.22 49
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby doc 61,1 2023.02.22 51
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 18,7 2023.02.22 47
Projekt umowy doc 408,0 2023.02.22 49
Wykaz robót budowlanych doc 66,5 2023.02.22 49
Wykaz osób doc 74,5 2023.02.22 52
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 54,2 2023.02.22 54

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) nr 1 doc 52,7 2023.02.27 46

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 18,2 2023.03.10 62
Informacja z otwarcia ofert doc 50,9 2023.03.10 71
Ogłoszenie o wyniku ppostępowania pdf 62,4 2023.03.13 48

Pobierz wszystkie dokumenty