Szczegóły ogłoszenia

AZP-261-09/2023

"Dostawa materiałów laboratoryjnych stosowanych w pracach naukowo-badawczych z dopuszczeniem składania ofert częściowych -etap I, oznaczenie sprawy: AZP-261-09/2023."

Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

                     

Brak dokumentów do pobrania