Szczegóły ogłoszenia

CRZP/12/2023/AZP

"Wykonanie robót budowlanych oddymianie budynku - ETAP II w budynku laboratoryjno-biurowo-warsztatowo-magazynowego przy ul. Roberta de Plelo w Gdańsku "

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 139,0 2023.02.08 149

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 38,6 2023.02.22 131
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 pdf 37,5 2023.02.24 121

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 344,2 2023.02.08 84

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 269,3 2023.02.08 125
2_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 29,0 2023.02.08 128
3_Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) doc 33,3 2023.02.08 123
4_Wykaz osób doc 21,8 2023.02.08 129
5_Wykaz robót budowlanych doc 22,6 2023.02.08 137
6_Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień doc 264,7 2023.02.08 124
7_Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 23,4 2023.02.08 124
8_Dokumentacja techniczna - link doc 22,0 2023.02.08 139
9_Wzór umowy docx 88,9 2023.02.08 121
Odp na pytanie zip 3814,5 2023.02.22 129
Projekt teletechniczny oddymiania ZMIANA SWZ 1 zip 13040,2 2023.02.22 127
Zmiana SWZ 1 stolarka zip 397,6 2023.02.22 127
Zmiana SWZ 2 zip 39623,5 2023.02.24 127

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ 1 pdf 592,0 2023.02.22 144
Powiadomienie o zmianach w SWZ 2 pdf 356,4 2023.02.24 136

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ 1 pdf 3881,3 2023.02.22 148

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 546,2 2023.02.28 138
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych pdf 277,0 2023.03.16 127

Pobierz wszystkie dokumenty