Szczegóły ogłoszenia

CSKDZPiM-2375/24/11/01/2022

"Usługi przechowywania zwłok osób zmarłych wraz z usługą umyciem i okryciem zwłok z zachowaniem godności należytej osobie zmarłej."

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

                     

Brak dokumentów do pobrania